Oceňujeme, že po konštruktívnej debate medzi vedením FNsP J. A. Reimana Prešov a lekármi oddelenia úrazovej chirurgie sme dospeli ku konsenzu, kedy obe strany zhodnotili, že doterajší systém zabezpečovania ústavnej pohotovostnej služby na oddelení úrazovej chirurgie je toho času vyhovujúci pre obe strany, a preto sa lekári tohto oddelenia rozhodli stiahnuť žiadosti o nezaradenie do výkonu práce nadčas a pracovnej pohotovosti v mesiaci december.

Vedenie FNsP Žilina popiera tvrdenia prezentované v médiách, že na súčasnú situáciu v zdravotníckom zriadení bolo uvalené informačné embargo. Tvrdenia odborárov sú skreslené, účelovo prezentované s cieľom zavádzať verejnosť. Žiaľ lekári ešte stále nepredložili vedeniu nemocnice konštruktívne riešenia, ale trvajú na komplexe výhod, ktoré im prináležali doteraz, a to aj napriek tomu, že sa nemocnica nachádza v kritickom stave. To, že je súčasná situácia neudržateľná a nemocnica sa každým dňom neustále zadlžuje, je fakt, na základe ktorého sa vedenie nemocnice rozhodlo pristúpiť k nevyhnutným záchranným krokom.

Najdôležitejší sú v tejto chvíli pre pani ministerku Zuzanu Zvolenskú obyvatelia žilinského kraja a zachovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre nich. Pán riaditeľ od prvého dňa pracuje na záchrane nemocnice, ak by tieto kroky neurobil, hrozil by jej úplný zánik. Je však smutné, že na záchrane žilinskej nemocnice sa mohlo podieľať aj LOZ, odmietli však ponúkané riešenie, ako zachovať plnú prevádzku nemocnice pre žilinských pacientov. Namiesto pomoci účelovo a nepravdivo spájajú kroky záchrany nemocnice s klamstvami a medzi obyvateľmi žilinského kraja aj naďalej šíria poplašné správy.

Tieto opatrenia nie sú žiadnou novinkou, robia sa postupne vo všetkých fakultných a univerzitných nemocniciach v omnoho väčšom rozsahu.

Ministerstvo zdravotníctva SR

Vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina je pobúrené vyjadrením Lekárskeho odborového združenia na margo nevyhnutných racionalizačných opatrení. Predseda LOZ Peter Visolajský svojimi tvrdeniami o zásahu do slobody odborového združovania na Slovensku opäť zavádza a šíri poplašné správy. „Absolútne odmietam tvrdenia, že ide o nátlak, prípadne akékoľvek tvrdé zásahy zo strany nemocnice. Zvažujem, že v danej veci ohovárania a šírenia správ, ktoré medzi obyvateľmi a lekárskou obcou šíria paniku, podniknem aj ďalšie právne kroky," uviedol na margo včerajšieho vyjadrenia predsedu LOZ na sociálnej sieti riaditeľ FNsP Žilina Štefan Volák.

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline pristúpila po hĺbkovej analýze finančného stavu k  razantným krokom, ktoré smerujú k ozdraveniu a predstavujú vysokú mieru racionalizácie. Doterajšie výsledky hospodárenia sú negatívne, pričom nemocnica odvádza až 90 % príjmov od zdravotných poisťovní  na mzdy zamestnancov. Takáto nepriaznivá situácia  spôsobuje problémy s dodávkami liekov, zdravotníckeho materiálu, energie aj tepla.

Lekárska sekcia:

  • Nádory mozgu
  • Nové trendy v spinálnej chirurgii
  • Varia

Sesterská sekcia:

  • Starostlivosť o pacientov po operácii mozgu
  • Varia

Miesto konania: Žilina

Oftalmologické oddelenie - DRŽITEĽ EURÓPSKEHO CERTIFIKÁTU KVALITY OPERÁCIE SIVÉHO ZÁKALU

Na Očnom oddelení je poskytovaná kompletná zdravotná starostlivosť v odbore oftalmológia, zrovnateľná s poskytovanou starostlivosťou nie len v rámci klinických pracovísk na Slovensku ale aj v rámci vyspelých štátov Európskej únie.

Dňa 14.11. 2011 o 14.00 hod sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej budovy urgentného príjmu s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny a to za účasti podpredsedu vlády SR Jána Figeľa, ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika, riaditeľa FNsP Žilina Juraja Hamaja a ostatných pozvaných hostí.