Na rozhraní suterénu a prízemnej časti gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline aktuálne prebieha rozsiahla rekonštrukcia bývalých skladových a obchodných priestorov. V dlhodobo nevyužitých miestnostiach buduje nemocnica nové zázemie pre pedagógov a študentov Strednej zdravotníckej školy v Žiline, ktorí sa v nemocnici pripravujú v rámci odbornej klinickej praxe. Modernizácia prinesie žiakom i učiteľom nové šatne, sociálne zariadenia a zborovňu.

 

Žilinská stredná zdravotnícka škola doposiaľ využíva staršie priestory v budove Liečebne dlhodobo chorých. Pavilón LDCH však momentálne slúži aj pre pacientov s ochorením COVID-19, čo so sebou prinieslo mimoriadne požiadavky na zabezpečenie prechodových filtrov, rozdelenie červených a bielych zón, úpravu logistiky i prevádzkových činností jednotlivých oddelení. „Na prízemí sme museli vybudovať vstupný filter, tiež špeciálnu COVID práčovňu. Tieto zmeny boli nevyhnutné, aby sme spĺňali všetky náročné hygienické a technické požiadavky pandemického pavilónu," informoval riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík, podľa ktorého spomínané zmeny obmedzili na prízemí budovy najmä oddelenie psychiatrie. „Aby sme mohli psychiatrii vrátiť jej ambulancie a sklad, museli sme pre strednú zdravotnícku školu nájsť nové miesto, a to sa nám podarilo v časti, ktorú u nás hovorovo nazývame Penelope. Je to ideálny priestor, v ktorom vytvoríme študentom i pedagógom omnoho lepšie a stabilnejšie podmienky," priblížil E. Dorčík.

 

2371 fnsp zaz byvalych skladovych priestorov vznikne moderne zazemie pre buducich zdravotnikov jpg

 

Investíciu do vybudovania zázemia pre Strednú zdravotnícku školu v Žiline vo výške 23-tisíc eur realizuje žilinská nemocnica z vlastných zdrojov, internými kapacitami prostredníctvom pracovníkov oddelenia hospodárskych a stavebných činností FNsP Žilina. „Veľmi veľkú a dispozične nesúmernú miestnosť sme rozdelili osadením sadrokartónových priečok, ktorými sme vytvorili samostatné šatne a zborovňu. Súčasťou prác je tiež kompletná výmena elektroinštalácie, rozvodov, podláh, vymaľovanie a rekonštrukcia sociálnych zariadení," spresnil vedúci oddelenia hospodárskych a stavebných činností žilinskej nemocnice Pavol Záň. Ako uviedol riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík, modernizácia výrazne prispeje k skvalitneniu podmienok praktickej prípravy budúcich zdravotníkov. „Aj takýmto spôsobom chceme motivovať mladých ľudí ešte počas štúdia, aby neodchádzali do zahraničia, ale ostali pracovať v našej nemocnici. Zámerom je ukázať im, že zo žilinskej nemocnice postupne vytvárame moderné zdravotnícke zariadenie, ktoré sa neustále mení a zlepšuje podmienky nielen pre pacientov, ale rovnako pre náš personál," doplnil E. Dorčík.

 

2372 fnsp zaobnovou presli aj socialne zariadenia jpg

 

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina ročne absolvuje odbornú klinickú prax približne 350 žiakov Strednej zdravotníckej školy v Žiline študujúcich v odboroch praktická sestra, zdravotnícky asistent, zdravotnícky laborant, masér, sanitár či asistent výživy.